Seminarium Naukowe: „Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego”

Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Katedra Skarbowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH organizują konferencję nt. zwrotnych instrumentów finansowych. ZAPROSZENIE W ZAŁĄCZNIKU

Ramowy program Seminarium Naukowego pt.:

Zwrotne instrumenty finansowe

w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

 

9 grudnia 2013 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I

 

09:00-10:00 Rejestracja uczestników
10.00- 10.30 Sesja otwarcia
10:30-11:30 Oficjalne wystąpienia
11:30-12:00 Przerwa kawowa / Briefing prasowy
12:00- 13.30 PANEL I – ROLA I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDÓW W PERSPEKTYWIE 2007-2013 I 2014-2020
13.30-14.00 Dyskusja
14:00-15:00 Lunch
15:00-16:30 PANEL II  –  INSTRUMENTY FINANSOWANIA ZWROTNEGO DLA MSP I INSTYTUCJI OTOCZNENIA BIZNESU W PERSPEKTYWIE 2007-2013 I 2014-2020
16:30-17:00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

AGENDA w formacie Microsoft Word .doc

Karta zgłoszeniowa w formacie Microsoft Word .doc

 

 

10-Lat Samorządowego Funduszy Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu powstał 09.10.2002 roku jako inicjatywa władz samorządowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorcówInicjatorami powstania Funduszu były samorządy powiatu gostyńskiego i Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej. Przez okres 10 lat istnienia dynamiczny rozwój SFPK Sp. z o.o. wymagał wielokrotnego podnoszenia kapitału zakładowego. Dzięki trwałemu obejmowaniu udziałów przez poszczególne samorządy terytorialne, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz organizacje zrzeszające lokalnych przedsiębiorców, SFPK jest jednym z najaktywniejszych funduszy poręczeniowych w Polsce. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 11.430.000,00 zł. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przez dekadę funkcjonowania na rynku poręczeniowym wykonał ogromny skok do osiągnięcia znaczącego miejsca w strukturze funduszy poręczeniowych w Polsce oraz świadomości lokalnych przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych.

Czytaj dalej 10-Lat Samorządowego Funduszy Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Projekt zmiany rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Przesyłam otrzymany  z Ministerstwa Finansów dokument dotyczący rozszerzenia działalności BGK w zakresie gwarancji dla MŚP.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym dokumentem i przesłanie opinii na adres mailowy KSFP.
Proszę o Wasze wsparcie i przygotowanie propozycji, które po zredagowaniu zostaną przesłane Ministerstwa Finansów jako stanowisko środowiska Funduszy Poręczeniowych.
Z poważaniem
Tomasz Bąkowski