Odpowiedź Ministra Finansów

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Finansów z dn. 07.01.2013 r. na pismo Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych
z dn. 19.12.2012r.

Analiza pisma wskazuje, że Ministerstwo Finansów nie dokonało analizy rynku, w tym zagrożeń dla istniejącego systemu funduszy poręczeniowych.

Dlatego apelujemy o podjęcie działań, które przybliżą parlamentarzystom
i samorządowcom z Waszych regionów faktyczne skutki dla funkcjonujących od lat sprawnie funduszy poręczeniowych.

Jednocześnie biorąc pod uwagę determinację Ministra Finansów
we wprowadzeniu regulacji, dynamikę prac w BGK oraz lobbing banków komercyjnych, nie wykluczamy wprowadzenia rozwiązań skrajnie niekorzystnych dla funduszy, które mogą skutkować zahamowaniem
lub wstrzymaniem akcji poręczeniowej. Skutki dla regionów i funduszy realizujących programy RPO i JEREMIE mogą być bardzo dotkliwe; włącznie z niezrealizowaniem projektów.

 

Tomasz Bąkowski

 

Pismo Ministerstwa Finansów: MF Sekuła 070113

Stanowisko Funduszy

Szanowni Państwo!

Od początku roku trwają uzgodnienia międzyresortowe w zakresie wprowadzenia nowych linii gwarancyjnych BGK. 

Uzgodnienia te w sposób świadomy pominęły środowisko funduszy poręczeniowych, które żywotnie zainteresowane jest skutkami projektowanych regulacji. 

W dniu dzisiejszym skierowane zostało pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Pana Mirosława Sekuły, zawierające opinię KSFP wskazującą na poważne naruszenie konkurencyjności i potencjalne zaburzenie rynku usług finansowych.

Jednym z bezpośrednich efektów portfelowych linii gwarancyjnych będzie odebranie rynku funduszom na rzecz BGK, a w dalszej konsekwencji problemy z absorpcją środków z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań, w tym rzeczowe informowanie władz samorządowych oraz reprezentujących Nas Parlamentarzystów o potencjalnych skutkach regulacji.


Tylko zdecydowane i spójne stanowisko Całego Naszego Środowiska ma szansę na uwzględnienie w pracach Komisji Sejmowych.


Z poważaniem


dr Tomasz Bąkowski

 

Stanowisko Funduszy Poręczeniowych

 

Opinia Funduszy-projekt zmian w zakresie poręczeń i gwarancji

Szanowni Państwo!  

Koleżanki i Koledzy!

W związku z otrzymaniem przez KSFP w dniu wczorajszym kopi pisma Ministra Finansów, dotyczącego projektowanych zmian rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, pismo znak: DG4/664/154/JCK/2012/2508, Zarząd KSFP zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag w trybie pilnym do przedmiotowego projektu. W piątek 21 grudnia 2012 r. zredagowane pismo, uwzględniające uwagi środowiska poręczeniowego zostanie przekazane do Ministerstwa Finansów i stosownych organów. PROŚBA O PRZESŁANIE OPINII DO 20 GRUDNIA 2012 r. (do końca dnia). 

Załącznik: Pismo Ministra Finansów

Jednocześnie udostępniamy pismo MF, znak: DG2/660/470/MGC/2012/1774 z dnia 10IX 2012 rdotyczące istotnych zmian w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Zwracamy uwagę na uzasadnienie projektowanych zmian i ich skutków dla budżetu państwa oraz wpływu na rozwój i funkcjonowanie Funduszy Poręczeniowych w Polsce.

Gala nagród BGK

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych laureatem nagrody Banku Gospodarstwa Krajowego „ Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”

21 września br. w Hotelu Victoria w Warszawie odbyła się gala nagród Banku Gospodarstwa Krajowego „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”. Kapituła konkursowa po raz pierwszy wyróżniła pośredników finansowych, którzy najefektywniej realizowali projekt JEREMIE w Polsce.

W ciągu dekady PRFPK Sp. z o.o.  rozrósł się do poziomu  jednego z najprężniej działających Funduszy poręczeniowych o zasięgu regionalnym. W okresie działalności ze wsparcia Funduszu skorzystało ponad 2000 przedsiębiorców na łączną kwotę poręczeń przekraczającą 280 mln zł, co pozwoliło na wygenerowanie akcji kredytowej  na poziomie ok. 500 mln zł.

Fundusz działa nieprzerwanie od 2002 roku. Powstał z inicjatywy Samorząd Województwa Pomorskiego, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oraz  Miasta Gdynia. Obecnie udziałowcami Spółki jest 16 podmiotów – Gmin z województwa pomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W czasie 10 lat zbudowano i zorganizowano stabilne oraz profesjonalne przedsiębiorstwo zgodnie ze współczesnymi wymaganiami europejskimi, aktywnie przyczyniające się do poprawy kondycji firm mających problemy z uzyskaniem dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych może poszczycić się ogromnym doświadczeniem i zaufaniem wielu Klientów reprezentujących różne branże. Ilość i wartość aktywnych poręczeń rośnie z roku na rok.

Czytaj dalej „Gala nagród BGK”