Wizyta studyjna w Hiszpanii 2012

Z inicjatywy Ministerstwa Gospaodarki w dniach 4 -8 lipca 2012 roku odbyła się misja studyjna polskich środowisk finansowych w Hiszpanii. Pobyt wypełniony był licznymi spotkanimi w instytucjach rządowych, samorządowych w funduszach poręczeniowych i funduszu regwarancyjnym. Doświadczenia hiszpańskiech funduszy działających w sytuacji stresu rynkowego spowodowanego głębokim kryzyzem finansowym były cenną lekcją dla polskich instytucji finansowych, biorącyhc udział w misji. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy poręczeniowych pragnie złożyć podziękowania Panu Radcy Mirosławowi Węglarczykowi za organizację pobytu i czuwanie nad jej efektywnym przebiegiem.

Zjazd AECM – Bukareszt 2012

Jak co roku odbyła się konferencja połączona ze zjazdem Europejskich Funduszy Poręczeniowych. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych jest członkiem tej organizacji od 2011 roku. Tegoroczny Zjazd odbył się w Bukareszcie w dniach 6-8 czerwca 2012 r.

Zarówno wystąpienia, jak również dyskusja koncentrowała się wokół problemów finansowania i zabezpieczania ryzyka MSP w sytuacji kryzysu finansowego, dotykającego coraz to więcej państw europejskich.

AECM odgrywa bardzo aktywną rolę wspierając działania narodowe i ponadnarodowe swoich członków. Jednym z tematów prezentowanych na forum międzynarodowym była problematyka nowych regulacji Bazylejskich i ich wpływ na działalność instytucji poręczeniowych w Europie. Polska reprezentowana była przez przedstawicieli KSFP oraz BGK.

Zmiana – Ochrona Danych Osobowych

Z dniem 31 grudnia 2011 r. stracił moc obowiązującą art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, który stanowił, że „Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”. Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 r. przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych będą dotyczyły informacji identyfikujących przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, o ile – dla konkretnego stanu faktycznego – będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Tym samym administratorzy danych osobowych dotyczących przedsiębiorców będą musieli wypełnić wszelkie obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym te dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych.