Zarząd

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, które odbyło się w dniu 23.02.2017 r. wybrany i powołany został Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Poręczeniowych w składzie:

Krzysztof Leń

Prezes Zarządu

Tomasz Czarnik

Członek Zarządu

Sławomir Popłoński

Członek Zarządu

Ryszard Nosowicz

Członek Zarządu

Tomasz Sypuła

Członek Zarządu