Materiały Konferencyjne

Prezentacje z Konferencji KSFP w Głęboczku – 11-12.05.2015 r.

Prezentacje PDF:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego – JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

2. Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

3. ARP VENTURE – Inwestujemy w rozwój polskiego przemysłu

4. Oceny ex ante instrumentów finansowych dla okresu 2014-2020. Wybrane wnioski i przemyślenia.

5. Planowane działania PARP na rzecz rozwoju funduszy poręczeniowych w 2015 r.

6. Gwarancje i regwarancje EFI w programach ramowych UE 2014-2020

 

Prezentacje z Konferencji KSFP w Ryni w dniu 27 lutego 2014 r.

 

Prezentacje:

1. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

2. Instrumenty finansowe w programach operacyjnych na lata 2013-2020

3. Inicjatywa JEREMIE w Polsce ocena dokonań

4. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych – Fundusze poręczeniowe w Polsce

5. System Poreczeniowo-Gwarancyjny

6. Przyszłość Polskiego Systemu Poręczeniowego

7. Krajowy punkt kontaktowy ds. instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej