Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KSFP

W dniach 16-17 listopada 2017 roku w Hotelu Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KSFP,
Po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbyła się konferencja poświęcona przyszłym działaniom Funduszy Poręczeniowych w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi Wiceprezes Związku Banków Polskich Pan Witold Bańka , Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych BGK Pan Jarosław Kała, przedstawiciele  Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Maciej Grabowski.
W panelu dyskusyjnym na temat planów i zamierzeń w najbliższych latach uczestniczyli obok Prezesów Funduszy Poręczeniowych , przedstawiciele Banków Spółdzielczych  grupy SGB oraz BPS.
Krajowy Punkt Kontaktowy Funduszy Europejskich przy Związku Banków Polskich zorganizował warsztaty dla przedstawicieli Funduszy Poręczeniowych gdzie specjaliści KPK udzielali praktycznych wskazówek w jaki sposób można sięgnąć po instrumenty Finansowe takie jak COSME czy EaSI w ramach programów uruchamianych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.
Omówiono także Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce za rok 2016.

Wyjazd studyjny do Portugalii

W dniach 13-17 października KSFP zorganizowało wyjazd studyjny funduszy poręczeniowych do Portugalii. Wyjazd zorganizowano przy dużej pomocy i wsparciu Ministerstwa Gospodarki oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji  Ambasady RP w Portugalii. W trakcie wizyty jej uczestnicy mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z portugalskim systemem gwarancyjnym i regwarancyjny. Gościliśmy w Instytucie Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Innowacji (IAPMEI) w Lizbonie gdzie zapoznaliśmy się z rola IAPMEI w portugalskim systemie poręczeniowym. Czytaj dalej Wyjazd studyjny do Portugalii