Konferencja KSFP w Łodzi 20.06.2023

20 czerwca 2023 r. odbyła się w Łodzi konferencja zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele funduszy poręczeniowych, instytucji współpracujących oraz eksperci z dziedzin finansów, wsparcia publicznego oraz analiz rynku. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z najnowszymi wynikami raportu Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o. pn. „Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce”. Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego – Pan Michał Kopeć Dyrektor Departamentu Programów Europejskich zaprezentował specyfikę podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz przedstawił warunki najnowszej oferty – instrumentu poręczeniowego kierowanego do tego sektora, który wdrażany jest przy udziale funduszy poręczeniowych. Na zakończenie Pan Jarosław Kała – przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przybliżył uczestnikom konferencji ofertę unijnych instrumentów finansowych kierowaną m.in. do funduszy poręczeniowych w ramach programu InvestEU.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

Materiały do pobrania

Foto relacja z wydarzenia

Oferta KPK

Fundusze Poręczeniowe zainteresowane skorzystaniem z programu InvestEU zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK).

Aktualnie ofertę skierowaną m.in. do funduszy poręczeniowych/ gwarancyjnych w ramach Programu InvestEU posiada Europejski Fundusz Inwestycyjny.

W ramach jednego z „Okien” tematycznych Polityki Unii Europejskiej jest obszar MŚP. W ramach tego segmentu, oferowane są gwarancje i regwarancje portfelowe, gdzie Pośrednikiem Finansowym mogą być Instytucje poręczeniowe/ gwarancyjne.
Odbiorcą ostatecznym są podmioty sektora MŚP.

 KPK służy pomocą przy włączaniu się w proces realizacji programów poprzez:

  • wspieranie w kontaktach z instytucjami unijnymi wdrażającymi instrumenty finansowe, oraz
  • szkolenia w zakresie aktualnych ofert gwarancyjnych i regwarancyjnych, procedur aplikacyjnych,
  • dzielenie się dobrymi praktykami.

Ponadto KPK promuje ofertę narodowych pośredników finansowych uczestniczących w programach ramowych UE pośród polskich przedsiębiorców.

KPK ułatwia instytucjom finansowym oraz przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania. Punkt działa na zlecenie polskiego rządu, na podstawie uchwały Rady Ministrów i pod nadzorem Ministra właściwego ds. rozwoju. KPK obsługuje wszystkie programy UE, w których są dostępne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, w szczególności Cosme, Horyzont 2020, EaSI, czy InvestEU.

Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z serwisem KPK

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl oraz do subskrypcji Newslettera KPK https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/kontakt/.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KSFP

W dniach 16-17 listopada 2017 roku w Hotelu Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KSFP,
Po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbyła się konferencja poświęcona przyszłym działaniom Funduszy Poręczeniowych w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi Wiceprezes Związku Banków Polskich Pan Witold Bańka , Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych BGK Pan Jarosław Kała, przedstawiciele  Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Maciej Grabowski.
W panelu dyskusyjnym na temat planów i zamierzeń w najbliższych latach uczestniczyli obok Prezesów Funduszy Poręczeniowych , przedstawiciele Banków Spółdzielczych  grupy SGB oraz BPS.
Krajowy Punkt Kontaktowy Funduszy Europejskich przy Związku Banków Polskich zorganizował warsztaty dla przedstawicieli Funduszy Poręczeniowych gdzie specjaliści KPK udzielali praktycznych wskazówek w jaki sposób można sięgnąć po instrumenty Finansowe takie jak COSME czy EaSI w ramach programów uruchamianych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.
Omówiono także Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce za rok 2016.