10-Lecie Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

 W dniu 19 października w Sopocie odbyła się gala obchodów X- lecia Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń  Kredytowych Sp. z o.o.

Gala połączona była z podsumowaniem działań funduszu w mijającym dziesięcioleciu na rzecz wsparcia  i rozwoju przedsiębiorczości w województwie pomorskim  ze szczególnym uwzględnieniem realizowanego przez Fundusz projektu JEREMIE.

Honorowymi gośćmi podczas gali byli: Poseł do Parlamentu Europejskiego –  Pan Jan Kozłowski , Wiceminister Rozwoju Regionalnego  – Pan Paweł Orłowski , Wice marszałek województwa pomorskiego – Pan Wiesław Byczkowski , Prezes Pracodawców Pomorza – Pan Zbigniew Canowiecki oraz Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego – Pan Jarosław Kała.

Wśród znamienitych gości znaleźli się również Pani poseł Krystyna Kłosin, która w latach 2007-2010 pełniła funkcję członka rady nadzorczej funduszu, Pan poseł Stanisław Lamczyk , Prezesi oraz Dyrektorzy Banków  którzy najaktywniej współpracują z funduszem : Pan Aleksander Rusiecki – Dyrektor Regionalny Banku PKO BP, Pani Bożena Rusewicz – Dyrektor Zarządzający Banku Banku PEKAO S.A. Region Pomorski Bankowości Detalicznej oraz Pani Prezes Ewa Poźniak Kilkowska z Banku Spółdzielczego Rumia.

Galę rozpoczęła Pani Irena Wróblak- Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. witając przybyłych gości  oraz podkreślając jak ważna dla funduszu na przestrzeni dziesięciu lat była i jest współpraca z instytucjami takimi jak: Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego,  Bank Gospodarstwa Krajowego , Banki  oraz organizacje otoczenia biznesu. Pani Prezes podziękowała za dotychczasową współpracę, zachęcając do dalszej kooperacji.

Czytaj dalej „10-Lecie Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych”

Wizyta delegacji Japońskich Funduszy Poręczeniowych.

W dniu 8 listopada 2012 r. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych gościło delegację przedstawicieli Japońskich Funduszy Poręczeniowych. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów oraz do zaprezentowania historii i dnia dzisiejszego funduszy poręczeniowych w Polsce. Japonia przywiązuje dużą uwagę do wzmocnienia sektora MSP, który przeżywa w ostatnim okresie regres, polegający na zmniejszaniu się liczby firm i spadku ilości nowo zakładanych przedsiębiorstw.

Obok działalności poręczeniowej, fundusze rozwijają działalność edukacyjną, szkoleniową i doradczą. Prowadzą spotkania mające na celu wymianę doświadczeń i przekazywania najlepszych doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.

Czytaj dalej „Wizyta delegacji Japońskich Funduszy Poręczeniowych.”