Konferencja 08 marca 2013

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

W dniu 20 lutego 2013 roku  odbyło się spotkanie Zarządu KSFP  z  Dyrekcją Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK. Efektem spotkania jest zaproszenie wszystkich funduszy na konferencję poświęconą współpracy BGK z Funduszami Poręczeniowymi.
 
W załączeniu umieszczam program  konferencji pt.: „GWARANCJE DE MINIMIS PLUS. Oferta współpracy BGK z funduszami poręczeniowymi” . Konferencja odbędzie się w siedzibie BGK w dniu 8 marca 2013 r. Rozpoczęcie o godzinie  12.30 (rejestracja od godz. 12.00).
Uprzejmie proszę o przesyłanie odpowiedzi na skrzynkę KSFP z potwierdzeniem uczestnictwa w terminie do 28 lutego 2013 r. 

Stanowisko Funduszy

Szanowni Państwo!

Od początku roku trwają uzgodnienia międzyresortowe w zakresie wprowadzenia nowych linii gwarancyjnych BGK. 

Uzgodnienia te w sposób świadomy pominęły środowisko funduszy poręczeniowych, które żywotnie zainteresowane jest skutkami projektowanych regulacji. 

W dniu dzisiejszym skierowane zostało pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Pana Mirosława Sekuły, zawierające opinię KSFP wskazującą na poważne naruszenie konkurencyjności i potencjalne zaburzenie rynku usług finansowych.

Jednym z bezpośrednich efektów portfelowych linii gwarancyjnych będzie odebranie rynku funduszom na rzecz BGK, a w dalszej konsekwencji problemy z absorpcją środków z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań, w tym rzeczowe informowanie władz samorządowych oraz reprezentujących Nas Parlamentarzystów o potencjalnych skutkach regulacji.


Tylko zdecydowane i spójne stanowisko Całego Naszego Środowiska ma szansę na uwzględnienie w pracach Komisji Sejmowych.


Z poważaniem


dr Tomasz Bąkowski

 

Stanowisko Funduszy Poręczeniowych

 

Gala nagród BGK

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych laureatem nagrody Banku Gospodarstwa Krajowego „ Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”

21 września br. w Hotelu Victoria w Warszawie odbyła się gala nagród Banku Gospodarstwa Krajowego „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”. Kapituła konkursowa po raz pierwszy wyróżniła pośredników finansowych, którzy najefektywniej realizowali projekt JEREMIE w Polsce.

W ciągu dekady PRFPK Sp. z o.o.  rozrósł się do poziomu  jednego z najprężniej działających Funduszy poręczeniowych o zasięgu regionalnym. W okresie działalności ze wsparcia Funduszu skorzystało ponad 2000 przedsiębiorców na łączną kwotę poręczeń przekraczającą 280 mln zł, co pozwoliło na wygenerowanie akcji kredytowej  na poziomie ok. 500 mln zł.

Fundusz działa nieprzerwanie od 2002 roku. Powstał z inicjatywy Samorząd Województwa Pomorskiego, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oraz  Miasta Gdynia. Obecnie udziałowcami Spółki jest 16 podmiotów – Gmin z województwa pomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W czasie 10 lat zbudowano i zorganizowano stabilne oraz profesjonalne przedsiębiorstwo zgodnie ze współczesnymi wymaganiami europejskimi, aktywnie przyczyniające się do poprawy kondycji firm mających problemy z uzyskaniem dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych może poszczycić się ogromnym doświadczeniem i zaufaniem wielu Klientów reprezentujących różne branże. Ilość i wartość aktywnych poręczeń rośnie z roku na rok.

Czytaj dalej „Gala nagród BGK”

10-Lecie Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

 W dniu 19 października w Sopocie odbyła się gala obchodów X- lecia Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń  Kredytowych Sp. z o.o.

Gala połączona była z podsumowaniem działań funduszu w mijającym dziesięcioleciu na rzecz wsparcia  i rozwoju przedsiębiorczości w województwie pomorskim  ze szczególnym uwzględnieniem realizowanego przez Fundusz projektu JEREMIE.

Honorowymi gośćmi podczas gali byli: Poseł do Parlamentu Europejskiego –  Pan Jan Kozłowski , Wiceminister Rozwoju Regionalnego  – Pan Paweł Orłowski , Wice marszałek województwa pomorskiego – Pan Wiesław Byczkowski , Prezes Pracodawców Pomorza – Pan Zbigniew Canowiecki oraz Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego – Pan Jarosław Kała.

Wśród znamienitych gości znaleźli się również Pani poseł Krystyna Kłosin, która w latach 2007-2010 pełniła funkcję członka rady nadzorczej funduszu, Pan poseł Stanisław Lamczyk , Prezesi oraz Dyrektorzy Banków  którzy najaktywniej współpracują z funduszem : Pan Aleksander Rusiecki – Dyrektor Regionalny Banku PKO BP, Pani Bożena Rusewicz – Dyrektor Zarządzający Banku Banku PEKAO S.A. Region Pomorski Bankowości Detalicznej oraz Pani Prezes Ewa Poźniak Kilkowska z Banku Spółdzielczego Rumia.

Galę rozpoczęła Pani Irena Wróblak- Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. witając przybyłych gości  oraz podkreślając jak ważna dla funduszu na przestrzeni dziesięciu lat była i jest współpraca z instytucjami takimi jak: Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego,  Bank Gospodarstwa Krajowego , Banki  oraz organizacje otoczenia biznesu. Pani Prezes podziękowała za dotychczasową współpracę, zachęcając do dalszej kooperacji.

Czytaj dalej „10-Lecie Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych”

Wizyta delegacji Japońskich Funduszy Poręczeniowych.

W dniu 8 listopada 2012 r. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych gościło delegację przedstawicieli Japońskich Funduszy Poręczeniowych. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów oraz do zaprezentowania historii i dnia dzisiejszego funduszy poręczeniowych w Polsce. Japonia przywiązuje dużą uwagę do wzmocnienia sektora MSP, który przeżywa w ostatnim okresie regres, polegający na zmniejszaniu się liczby firm i spadku ilości nowo zakładanych przedsiębiorstw.

Obok działalności poręczeniowej, fundusze rozwijają działalność edukacyjną, szkoleniową i doradczą. Prowadzą spotkania mające na celu wymianę doświadczeń i przekazywania najlepszych doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.

Czytaj dalej „Wizyta delegacji Japońskich Funduszy Poręczeniowych.”