Gala nagród BGK

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych laureatem nagrody Banku Gospodarstwa Krajowego „ Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”

21 września br. w Hotelu Victoria w Warszawie odbyła się gala nagród Banku Gospodarstwa Krajowego „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”. Kapituła konkursowa po raz pierwszy wyróżniła pośredników finansowych, którzy najefektywniej realizowali projekt JEREMIE w Polsce.

W ciągu dekady PRFPK Sp. z o.o.  rozrósł się do poziomu  jednego z najprężniej działających Funduszy poręczeniowych o zasięgu regionalnym. W okresie działalności ze wsparcia Funduszu skorzystało ponad 2000 przedsiębiorców na łączną kwotę poręczeń przekraczającą 280 mln zł, co pozwoliło na wygenerowanie akcji kredytowej  na poziomie ok. 500 mln zł.

Fundusz działa nieprzerwanie od 2002 roku. Powstał z inicjatywy Samorząd Województwa Pomorskiego, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oraz  Miasta Gdynia. Obecnie udziałowcami Spółki jest 16 podmiotów – Gmin z województwa pomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W czasie 10 lat zbudowano i zorganizowano stabilne oraz profesjonalne przedsiębiorstwo zgodnie ze współczesnymi wymaganiami europejskimi, aktywnie przyczyniające się do poprawy kondycji firm mających problemy z uzyskaniem dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych może poszczycić się ogromnym doświadczeniem i zaufaniem wielu Klientów reprezentujących różne branże. Ilość i wartość aktywnych poręczeń rośnie z roku na rok.

W okresie 10 letniej działalności zrealizowano wiele projektów przyczyniających się do upowszechnienia instrumentu jakim jest poręczenie. Mowa min. o sieci  Powiatowych Centrów Informacyjnych (PCI www.pci.pomorskie.pl/) utworzonych w ramach projektu unijnego ukierunkowanego na upowszechnianie informacji o działalności PRFPK i innych możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców.

Choć jesteśmy specjalistycznym Funduszem, może trochę niszowym, oferujemy bardzo wartościowe i potrzebne produkty – mówi Irena Wróblak – Prezes Zarządu PRFPK Sp. z o.o.

Obecnie sztandarowym produktem jest poręczenie udzielane w ramach inicjatywy JEREMIE. Jest to innowacyjny mechanizm wspierania rozwoju przedsiębiorstw, dostępny w tej chwili dla 5 województw, w tym również pomorskiego. Nazwa JEREMIE to skrót od ,, Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises”, co oznacza wspólne europejskie zasoby dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych realizuje już drugą umowę operacyjną reporęczenia. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego poprzez poprawę ich dostępności do kapitału polegającą na zaoferowaniu im kompleksowego, elastycznego i skutecznego systemu instrumentów inżynierii finansowej.

Skuteczność Funduszu w realizacji inicjatywy JEREMIE potwierdza otrzymana nagroda Banku Gospodarstwa Krajowego za zrealizowaną akcję poręczeniową z reporęczeniem JEREMIE, „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”. Bank ten po raz pierwszy wyróżnił  pośredników finansowych, którzy najefektywniej realizowali projekt JEREMIE w Polsce.

 W 2010 oraz w 2011 roku  Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych kierowany przez Panią Prezes Irenę Wróblak został wyróżniony prestiżową nagrodą w plebiscycie ORZEŁ POMORSKI, którego celem jest wyłonienie firm i osób wybijających się, mających wybitne osiągnięcia w polityce, biznesie, kulturze, nauce, czy też działalności społecznej. Nagroda Orła Pomorskiego stanowiąca wyraz uznania społeczeństwa województwa pomorskiego jest dla PRFPK i Pani Prezes Ireny Wróblak ogromnym wyróżnieniem. Fundusz został wyróżniony również „Skrzydłami Krajowego Rejestru Długów”. Nagroda przyznana została za aktywne kreowanie przez Zarząd Spółki bezpiecznej polityki w ocenie ryzyka poręczeniowego.

Potwierdza to, że wprawiona przed laty w ruch inicjatywa o nazwie PRFPK rozwija się i cały czas działa na rzecz rozwoju i wsparcia firm w regionie. To marka, która na stałe zakorzeniła się w świadomości pomorskich przedsiębiorców, bankowców oraz instytucji otoczenia biznesu.