Oferta KPK

Fundusze Poręczeniowe zainteresowane uruchomieniem preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programów ramowych UE zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK). 

 KPK służy pomocą przy włączaniu się w proces realizacji programów poprzez:

  • wspieranie w kontaktach z instytucjami unijnymi wdrażającymi instrumenty finansowe, oraz 
  • szkolenia w zakresie procedur aplikacyjnych,
  • dzielenie się dobrymi praktykami.

Ponadto KPK promuje ofertę narodowych pośredników finansowych uczestniczących w programach ramowych UE pośród polskich przedsiębiorców.

KPK ułatwia instytucjom finansowym oraz przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania. Punkt działa na zlecenie polskiego rządu, na podstawie uchwały Rady Ministrów i pod nadzorem Ministra właściwego ds. rozwoju. KPK obsługuje wszystkie programy UE, w których są dostępne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, w szczególności COSME, Horyzont 2020, EaSI oraz Kreatywna Europa. 

KPK wspiera wdrożenie w Polsce instrumentów finansowych uruchamianych w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera) oraz ułatwia dostęp do Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z serwisem KPK ws. Covid-19 dla rynku finansowego: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl oraz do subskrypcji Newslettera KPK https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/kontakt/. Ponadto zapraszamy do udziału w dyżurach ekspertów. Wykaz bieżących dyżurów na stronie: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/zapraszamy-na-dyzury-ekspertow-kpk-if/

Instrumenty finansowe UE a regionalny rynek poręczeń kredytowych – stan aktualny i perspektywy – relacja z konferencji

Spotkanie zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, zaś Krajowy Punktu Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych (KPK) był jego Partnerem. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 przedstawicieli z kilkudziesięciu instytucji finansowych, którzy wysłuchali także prezentacji KPK oraz mogli skorzystać z jego dyżuru eksperckiego.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z konferencji dostępną na stronie instrumentyfinansoweue.gov.pl

Postępowanie „Świadczenie przez Pośredników Finansowych usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla MŚP z województwa wielkopolskiego reporęczanych przez WFR”

Szanowni Państwo, 
Informujemy, iż  zostało uruchomione postępowanie nr , ID 148332, o nazwie: „Świadczenie przez Pośredników Finansowych usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla MŚP z województwa wielkopolskiego reporęczanych przez WFR”. Organizator WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O. zaprasza do zapoznania się ze szczegółami postępowania dostępnymi po zalogowaniu pod adresem:

https://wfr.eb2b.com.pl