Raporty

Aktualny raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2022r.
Pobierz plik


Produkt Poręczeniowy_prezentacja_spotkanie KSFP – plik pdf

Nowy system gwarancyjny po roku 2017 – zasady funkcjonowania aspekt regionalny – plik pdf

Informacja na temat obligacji PKO Bank Hipotecznego dla Funuszy Poreczeniowych – plik pdf

Raport – Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2021r. – plik pdf


Raporty z poprzednich lat

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2021r.

Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2017r.

Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2016r.
Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2015r.
Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce
stan na dzień 31.12.2014r.
Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce
stan na dzień 31.12.2013r.
Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce
stan na dzień 31.12.2012r.
Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce
stan na dzień 31.12.2011r.
Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce
stan na dzień 31.12.2010r.
Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
Stan na dzień 31.12.2009
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
Stan na dzień 31.12.2008
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
Stan na dzień 31.12.2007
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
Stan na dzień 30.06.2007
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
Stan na dzień 31.12.2006
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
Stan na dzień 30.06.2006
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce.
Stan na dzień 30.06.2005
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce.
Stan na dzień 31.12.2004
Pobierz plik