Raporty

Aktualny raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2015r.
Pobierz plik

 

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce
stan na dzień 31.12.2014r.
Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce
stan na dzień 31.12.2013r.
Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce
stan na dzień 31.12.2012r.
Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce
stan na dzień 31.12.2011r.
Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce
stan na dzień 31.12.2010r.
Pobierz plik

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
Stan na dzień 31.12.2009
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
Stan na dzień 31.12.2008
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
Stan na dzień 31.12.2007
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
Stan na dzień 30.06.2007
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
Stan na dzień 31.12.2006
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
Stan na dzień 30.06.2006
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce.
Stan na dzień 30.06.2005
Pobierz plik 

Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce.
Stan na dzień 31.12.2004
Pobierz plik