Pierwsze programy

Program „PIL” 
Jest to Program Inicjatyw Lokalnych. Założeniem tego programu było stworzenie i wdrożenie najlepszych strategii rozwoju lokalnego. Głównym założeniem programu był rozwój lokalny poprzez współpracę administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych.

Projekt „TOR#10”
Jest to Projekt Rozwoju Małej Przedsiębiorczości. Projekt ten był realizowany przez rząd polski w ramach pożyczki z Banku Światowego

Program „PAFP”
Jest to Program Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Program ten był inicjatywą Kongresu USA, który uchwalił ustawę o „Popieraniu Demokracji w Europie Wschodniej (SEED Act)”, skierowaną na rozwój oraz wspieranie sektora małych i średnich firm w całej Polsce, oferując tym samym polskim przedsiębiorcom szanse na rozwoju m.in. poprzez pożyczki i inwestycje. Akt został uchwalony w 1990 roku.

Program „PBEP” Jest to Program Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Program ten był inicjatywą rządu polskiego i brytyjskiego, finansowaną ze środków Funduszu Know-How, skierowaną na rozwój oraz wspieranie sektora małych i średnich firm w dwóch regionach Polski wschodniej – w lubelskiem i białostockiem. Program PBEP obejmował dwie grupy narzędzi wspierających rozwój przedsiębiorczości, finansowe i niefinansowe. Byłon realizowany i jest kontynuowany przez Lubelską Fundację Rozwoju i Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego.

Program „CPEF”
Jest to Program Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.Program ten był inicjatywą rządu kanadyjskiego i polskiego, finansowaną ze środków rządu kanadyjskiego, skierowaną na rozwój oraz wspieranie sektora małych i średnich firm w całej Polsce. Program CPEF obejmował dwie grupy narzędzi wspierających rozwój przedsiębiorczości, finansowe i niefinansowe i jest kontynuowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości ze Szczecina.

* – na podstawie publikacji Barbary Bartkowiak – „Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu Sp. z o.o. wydanie I, Warszawa 2009 r.