Konferencja KSFP w Łodzi 20.06.2023

20 czerwca 2023 r. odbyła się w Łodzi konferencja zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele funduszy poręczeniowych, instytucji współpracujących oraz eksperci z dziedzin finansów, wsparcia publicznego oraz analiz rynku. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z najnowszymi wynikami raportu Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o. pn. „Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce”. Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego – Pan Michał Kopeć Dyrektor Departamentu Programów Europejskich zaprezentował specyfikę podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz przedstawił warunki najnowszej oferty – instrumentu poręczeniowego kierowanego do tego sektora, który wdrażany jest przy udziale funduszy poręczeniowych. Na zakończenie Pan Jarosław Kała – przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przybliżył uczestnikom konferencji ofertę unijnych instrumentów finansowych kierowaną m.in. do funduszy poręczeniowych w ramach programu InvestEU.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

Materiały do pobrania

Foto relacja z wydarzenia