Kolejne 15 mln zł dla mikro i małych firm z Pomorza.

RTI podpisało dwie kolejne umowy w ramach inicjatywy JEREMIE.

W piątek 8 marca 2013 r. w Gdańsku odbyło się uroczyste przekazanie dwóch umów operacyjnych opiewających łącznie na kwotę  15  mln zł, które podpisane zostały pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego będącego Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego.

W uroczystości zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego uczestniczyli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, przedstawiciele Zarządu Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. –  Jolanta Szewczun i Wioletta Fil oraz zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej BGK Dariusz Wieloch.

Jak informuje Prezes RTI Jolanta Szewczun, jedna z umów opiewa na 10 mln zł, które zostaną przeznaczone na pożyczki, natomiast druga umowa o wartości 5 mln zł dotyczy poręczeń udzielanych firmom.

Pożyczki dostępne będą od kwietnia br. dla mikro- i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, w tym także dla start-upów. Dzięki otrzymanym środkom Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. wesprze pomorskich przedsiębiorców udzielając niskooprocentowanych pożyczek. Pieniądze z inicjatywy JEREMIE będą mogły być wykorzystane m.in. na zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych; zakup różnego rodzaju urządzeń oraz środków transportu niezbędnych do działania firm, a także tworzenie nowych miejsc pracy.

– Środki te pozwolą pomóc ok. stu firmom z Pomorza, zwłaszcza z obszarów o niewielkim potencjale gospodarczym – powiedziała Prezes RTI Jolanta Szewczun, dodając, że w regionie tym wsparcie małych firm jest o tyle istotne, że brak tu dużych zakładów pracy i bezrobocie wynosi nawet ok. 27 procent.

Kolejnym produktem finansowym w ofercie RTI będą poręczenia dla firm działających na obszarach słabych strukturalnie. Województwo pomorskie jest pierwszym regionem w Polsce, który zdecydował się na wsparcie przedsiębiorców właśnie z tych obszarów. Dzięki wsparciu RTI  mikro i małe firmy będą mogły uzyskać 70% zabezpieczenia kredytu lub pożyczki, nawet do 250 tys. zł.