Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  dotyczące interpretacji  rozporządzenia MRR z dn. 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej  w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Pismo w formacie PDF.