Stanowisko Funduszy

Szanowni Państwo!

Od początku roku trwają uzgodnienia międzyresortowe w zakresie wprowadzenia nowych linii gwarancyjnych BGK. 

Uzgodnienia te w sposób świadomy pominęły środowisko funduszy poręczeniowych, które żywotnie zainteresowane jest skutkami projektowanych regulacji. 

W dniu dzisiejszym skierowane zostało pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Pana Mirosława Sekuły, zawierające opinię KSFP wskazującą na poważne naruszenie konkurencyjności i potencjalne zaburzenie rynku usług finansowych.

Jednym z bezpośrednich efektów portfelowych linii gwarancyjnych będzie odebranie rynku funduszom na rzecz BGK, a w dalszej konsekwencji problemy z absorpcją środków z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań, w tym rzeczowe informowanie władz samorządowych oraz reprezentujących Nas Parlamentarzystów o potencjalnych skutkach regulacji.


Tylko zdecydowane i spójne stanowisko Całego Naszego Środowiska ma szansę na uwzględnienie w pracach Komisji Sejmowych.


Z poważaniem


dr Tomasz Bąkowski

 

Stanowisko Funduszy Poręczeniowych