Odpowiedź Ministra Finansów

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Finansów z dn. 07.01.2013 r. na pismo Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych
z dn. 19.12.2012r.

Analiza pisma wskazuje, że Ministerstwo Finansów nie dokonało analizy rynku, w tym zagrożeń dla istniejącego systemu funduszy poręczeniowych.

Dlatego apelujemy o podjęcie działań, które przybliżą parlamentarzystom
i samorządowcom z Waszych regionów faktyczne skutki dla funkcjonujących od lat sprawnie funduszy poręczeniowych.

Jednocześnie biorąc pod uwagę determinację Ministra Finansów
we wprowadzeniu regulacji, dynamikę prac w BGK oraz lobbing banków komercyjnych, nie wykluczamy wprowadzenia rozwiązań skrajnie niekorzystnych dla funduszy, które mogą skutkować zahamowaniem
lub wstrzymaniem akcji poręczeniowej. Skutki dla regionów i funduszy realizujących programy RPO i JEREMIE mogą być bardzo dotkliwe; włącznie z niezrealizowaniem projektów.

 

Tomasz Bąkowski

 

Pismo Ministerstwa Finansów: MF Sekuła 070113