Wyjazd studyjny do Portugalii

W dniach 13-17 października KSFP zorganizowało wyjazd studyjny funduszy poręczeniowych do Portugalii. Wyjazd zorganizowano przy dużej pomocy i wsparciu Ministerstwa Gospodarki oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji  Ambasady RP w Portugalii. W trakcie wizyty jej uczestnicy mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z portugalskim systemem gwarancyjnym i regwarancyjny. Gościliśmy w Instytucie Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Innowacji (IAPMEI) w Lizbonie gdzie zapoznaliśmy się z rola IAPMEI w portugalskim systemie poręczeniowym. Czytaj dalej „Wyjazd studyjny do Portugalii”