Seminarium oceny ryzyka

W dniu 20 listopada w Klubie Bankowca w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe dla pracowników departamentów ryzyka  banków nt. „Oceny Ryzyka Kredytowego Funduszy Poręczeniowych w Polsce. Seminarium zostało zorganizowane z inicjatyw Związku Banków Polskich przy współudziale KSFP ora z EuroRating Sp. z  o.o. Ze strony KSFP uczestniczyli Pan  Krzysztof Leń Prezes  Funduszu Rozwoju I Promocji  Województwa Wielkopolskiego S.A. oraz Prezes KSFP Pan Tomasz Sypuła, który tytułem wprowadzenia do seminarium przedstawił prezentację „ Fundusze Poręczeń Kredytowych partnerem biznesowym banku. Stan obecny rynku Funduszy Poręczeniowych w Polsce”. Część merytoryczną szkolenia poprowadził Prezes  EuroRating Pan Mirosław Bajda. Celem seminarium było przybliżenie pracownikom banków zajmujących się oceną ryzyka , specyfiki działalności funduszy poręczeniowych i konieczności innego podejścia do oceny ich ryzyka.