Walne Zgromadzenie członków KSFP.

„W dniu 23 lutego w Zielonce odbyło się Walne Zgromadzenie członków KSFP oraz konferencja funduszy poręczeniowych.

Walne Zgromadzenie Członków wybrało nowe władze Stowarzyszenia którymi zostali:

Prezes Zarządu

Krzysztof Leń

Członkowie Zarządu

Tomasz Czarnik

Ryszard Nosowicz

Sławomir Popłoński

Tomasz Sypuła