Wyjazd studyjny do Portugalii

W dniach 13-17 października KSFP zorganizowało wyjazd studyjny funduszy poręczeniowych do Portugalii. Wyjazd zorganizowano przy dużej pomocy i wsparciu Ministerstwa Gospodarki oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji  Ambasady RP w Portugalii. W trakcie wizyty jej uczestnicy mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z portugalskim systemem gwarancyjnym i regwarancyjny. Gościliśmy w Instytucie Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Innowacji (IAPMEI) w Lizbonie gdzie zapoznaliśmy się z rola IAPMEI w portugalskim systemie poręczeniowym.

Zasadniczą częścią programu było seminarium w Porto w czasie którego odbyły się prezentacje KSFP na temat polskich instytucji poręczeniowych ,  oraz Towarzystwa Poręczeniowego NORGARANTE oraz SPGM – Sociedade de Investimento.  W seminarium uczestniczyli m.in. Konsul Honorowy RP w Porto Pan Pedro Silve reis, I Radca Ambasady RP, Kierownik WPHI Pan Bogdan Zagrobelny, oraz Prezes SPGM Pan Jose Fernando Figueiredo.

Wieczorem  uczestnicy wyjazdu uczestniczyli w Uroczystej Kolacji w konsulacie RP, gdzie mieli możliwość dalszej wymiany poglądów z gospodarzami naszego pobytu.