Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KSFP

W dniach 16-17 listopada 2017 roku w Hotelu Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KSFP,
Po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbyła się konferencja poświęcona przyszłym działaniom Funduszy Poręczeniowych w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi Wiceprezes Związku Banków Polskich Pan Witold Bańka , Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych BGK Pan Jarosław Kała, przedstawiciele  Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Maciej Grabowski.
W panelu dyskusyjnym na temat planów i zamierzeń w najbliższych latach uczestniczyli obok Prezesów Funduszy Poręczeniowych , przedstawiciele Banków Spółdzielczych  grupy SGB oraz BPS.
Krajowy Punkt Kontaktowy Funduszy Europejskich przy Związku Banków Polskich zorganizował warsztaty dla przedstawicieli Funduszy Poręczeniowych gdzie specjaliści KPK udzielali praktycznych wskazówek w jaki sposób można sięgnąć po instrumenty Finansowe takie jak COSME czy EaSI w ramach programów uruchamianych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.
Omówiono także Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce za rok 2016.