Seminarium Naukowe: „Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego”

Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Katedra Skarbowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH organizują konferencję nt. zwrotnych instrumentów finansowych. ZAPROSZENIE W ZAŁĄCZNIKU

Ramowy program Seminarium Naukowego pt.:

Zwrotne instrumenty finansowe

w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

 

9 grudnia 2013 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I

 

09:00-10:00Rejestracja uczestników
10.00- 10.30Sesja otwarcia
10:30-11:30Oficjalne wystąpienia
11:30-12:00Przerwa kawowa / Briefing prasowy
12:00- 13.30PANEL I – ROLA I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDÓW W PERSPEKTYWIE 2007-2013 I 2014-2020
13.30-14.00Dyskusja
14:00-15:00Lunch
15:00-16:30PANEL II  –  INSTRUMENTY FINANSOWANIA ZWROTNEGO DLA MSP I INSTYTUCJI OTOCZNENIA BIZNESU W PERSPEKTYWIE 2007-2013 I 2014-2020
16:30-17:00Dyskusja i podsumowanie konferencji

AGENDA w formacie Microsoft Word .doc

Karta zgłoszeniowa w formacie Microsoft Word .doc