Projekt zmiany rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Przesyłam otrzymany  z Ministerstwa Finansów dokument dotyczący rozszerzenia działalności BGK w zakresie gwarancji dla MŚP.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym dokumentem i przesłanie opinii na adres mailowy KSFP.
Proszę o Wasze wsparcie i przygotowanie propozycji, które po zredagowaniu zostaną przesłane Ministerstwa Finansów jako stanowisko środowiska Funduszy Poręczeniowych.
Z poważaniem
Tomasz Bąkowski