Postępowanie „Świadczenie przez Pośredników Finansowych usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla MŚP z województwa wielkopolskiego reporęczanych przez WFR”

Szanowni Państwo, 
Informujemy, iż  zostało uruchomione postępowanie nr , ID 148332, o nazwie: „Świadczenie przez Pośredników Finansowych usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla MŚP z województwa wielkopolskiego reporęczanych przez WFR”. Organizator WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O. zaprasza do zapoznania się ze szczegółami postępowania dostępnymi po zalogowaniu pod adresem:

https://wfr.eb2b.com.pl

Wsparcie dla finansowania MŚP w programach ramowych UE

Fundusze Poręczeniowe zainteresowane uruchomieniem preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programów ramowych UE zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym. Służymy pomocą przy włączaniu się w proces realizacji programów. Wspieramy w kontaktach z instytucjami unijnymi wdrażającymi instrumenty finansowe. Szkolimy w zakresie procedur aplikacyjnych, dzielimy się dobrymi praktykami, a także promujemy ofertę instytucji uczestniczących w programach wśród polskich przedsiębiorców.

KPK ułatwia instytucjom finansowym oraz przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, dostępnemu dzięki wsparciu UE. Punkt działa na zlecenie polskiego rządu, na podstawie uchwały Rady Ministrów i pod nadzorem Ministra Rozwoju. KPK obsługuje wszystkie programy UE, w których są dostępne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, m.in. COSME, Horyzont 2020, EaSI oraz Kreatywna Europa. KPK wspiera wdrożenie w Polsce instrumentów finansowych uruchamianych w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera) oraz ułatwia dostęp do Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju.