10-Lat Samorządowego Funduszy Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu powstał 09.10.2002 roku jako inicjatywa władz samorządowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorcówInicjatorami powstania Funduszu były samorządy powiatu gostyńskiego i Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej. Przez okres 10 lat istnienia dynamiczny rozwój SFPK Sp. z o.o. wymagał wielokrotnego podnoszenia kapitału zakładowego. Dzięki trwałemu obejmowaniu udziałów przez poszczególne samorządy terytorialne, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz organizacje zrzeszające lokalnych przedsiębiorców, SFPK jest jednym z najaktywniejszych funduszy poręczeniowych w Polsce. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 11.430.000,00 zł. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przez dekadę funkcjonowania na rynku poręczeniowym wykonał ogromny skok do osiągnięcia znaczącego miejsca w strukturze funduszy poręczeniowych w Polsce oraz świadomości lokalnych przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych.

Czytaj dalej „10-Lat Samorządowego Funduszy Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu”