10-Lat Samorządowego Funduszy Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu powstał 09.10.2002 roku jako inicjatywa władz samorządowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorcówInicjatorami powstania Funduszu były samorządy powiatu gostyńskiego i Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej. Przez okres 10 lat istnienia dynamiczny rozwój SFPK Sp. z o.o. wymagał wielokrotnego podnoszenia kapitału zakładowego. Dzięki trwałemu obejmowaniu udziałów przez poszczególne samorządy terytorialne, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz organizacje zrzeszające lokalnych przedsiębiorców, SFPK jest jednym z najaktywniejszych funduszy poręczeniowych w Polsce. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 11.430.000,00 zł. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przez dekadę funkcjonowania na rynku poręczeniowym wykonał ogromny skok do osiągnięcia znaczącego miejsca w strukturze funduszy poręczeniowych w Polsce oraz świadomości lokalnych przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych.

O rozwoju Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych świadczą przede wszystkim liczby; dynamika wartości udzielonych poręczeń, zajmowane miejsca w rankingach Krajowej Grupy Poręczeniowej, Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych oraz otrzymane nagrody i wyróżnienia. Istotny postęp w funkcjonowaniu SFPK Sp. z o.o. przekłada się również w corocznym wzroście kapitału zakładowego i poręczeniowego, tak niezwykle ważnego z punktu widzenia możliwości poręczycielskich oraz obowiązujących Fundusz mnożników kapitałowych. Poprzez 10 lat działalności Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych realizowano założone cele: zmniejszenie bezrobocia, poprzez ułatwienie dostępu mikro, małym i średnim przedsiębiorcom do kapitału zewnętrznego; wspieranie rozwoju lokalnego, dzięki działaniom mającym na celu „złamanie” barier utrudniających powstawanie nowych firm; wspieranie przedsięwzięć gospodarczych mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

W 2006 roku SFPK Sp. z o.o.  podpisał umowę o dofinansowanie  z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach  Sektorowego Programu  Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006”. Projekt „Powiększenie kapitału Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu poprzez jego dokapitalizowanie”  opiewał na kwotę 3 mln zł.  Z dniem 15 marca 2011 roku projekt został zrealizowany, w ramach wykorzystania środków otrzymanych z  SPO WKP udzielono 355 poręczeń o wartości  20.471.465,00 zł

We wrześniu 2010 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu podpisał pierwszą umowę na reporęczenia w ramach inicjatywy JEREMIE. Całkowita wysokość środków przyznana Funduszowi w formie limitu wyniosła 30 mln zł. W lutym 2012 SFPK podpisał kolejną umowę, również na kwotę 30 mln zł.

Gratulacje SFPK Gostyń

SFPK GOSTYŃ