Zjazd AECM – Bukareszt 2012

Jak co roku odbyła się konferencja połączona ze zjazdem Europejskich Funduszy Poręczeniowych. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych jest członkiem tej organizacji od 2011 roku. Tegoroczny Zjazd odbył się w Bukareszcie w dniach 6-8 czerwca 2012 r.

Zarówno wystąpienia, jak również dyskusja koncentrowała się wokół problemów finansowania i zabezpieczania ryzyka MSP w sytuacji kryzysu finansowego, dotykającego coraz to więcej państw europejskich.

AECM odgrywa bardzo aktywną rolę wspierając działania narodowe i ponadnarodowe swoich członków. Jednym z tematów prezentowanych na forum międzynarodowym była problematyka nowych regulacji Bazylejskich i ich wpływ na działalność instytucji poręczeniowych w Europie. Polska reprezentowana była przez przedstawicieli KSFP oraz BGK.