Pismo z Ministerstwa Gospodarki

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych zwraca się z prośbą o zapoznanie się z materiałem przesłanym przez Ministerstwo Gospodarki i przesłanie uwag na adres [email protected] celem opracowanie i przesłania ich do Ministerstwa Gospodarki.

ksfppp (PDF)