10-Lecie Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

 W dniu 19 października w Sopocie odbyła się gala obchodów X- lecia Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń  Kredytowych Sp. z o.o.

Gala połączona była z podsumowaniem działań funduszu w mijającym dziesięcioleciu na rzecz wsparcia  i rozwoju przedsiębiorczości w województwie pomorskim  ze szczególnym uwzględnieniem realizowanego przez Fundusz projektu JEREMIE.

Honorowymi gośćmi podczas gali byli: Poseł do Parlamentu Europejskiego –  Pan Jan Kozłowski , Wiceminister Rozwoju Regionalnego  – Pan Paweł Orłowski , Wice marszałek województwa pomorskiego – Pan Wiesław Byczkowski , Prezes Pracodawców Pomorza – Pan Zbigniew Canowiecki oraz Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego – Pan Jarosław Kała.

Wśród znamienitych gości znaleźli się również Pani poseł Krystyna Kłosin, która w latach 2007-2010 pełniła funkcję członka rady nadzorczej funduszu, Pan poseł Stanisław Lamczyk , Prezesi oraz Dyrektorzy Banków  którzy najaktywniej współpracują z funduszem : Pan Aleksander Rusiecki – Dyrektor Regionalny Banku PKO BP, Pani Bożena Rusewicz – Dyrektor Zarządzający Banku Banku PEKAO S.A. Region Pomorski Bankowości Detalicznej oraz Pani Prezes Ewa Poźniak Kilkowska z Banku Spółdzielczego Rumia.

Galę rozpoczęła Pani Irena Wróblak- Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. witając przybyłych gości  oraz podkreślając jak ważna dla funduszu na przestrzeni dziesięciu lat była i jest współpraca z instytucjami takimi jak: Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego,  Bank Gospodarstwa Krajowego , Banki  oraz organizacje otoczenia biznesu. Pani Prezes podziękowała za dotychczasową współpracę, zachęcając do dalszej kooperacji.

Czytaj dalej 10-Lecie Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Apel o wspólne budowanie strony

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych uruchomiło nową stronę internetową, która jest w trakcie budowy i uzupełniania. Naszym pragnieniem jest, aby strona była wizytówką całego naszego środowiska.

Dlatego zachęcamy do przesyłania informacji i materiałów z życia funduszy, dokumentujących codzienną aktywność na rzecz rozwoju MSP oraz informacje o wydarzeniach i osiągnięciach.

Z poważaniem,

Tomasz Bąkowski

Konwersatorium

15 listopada 2012 r. – odbyło się konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów” organizowane przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz wydawnictwo Con Corda nt. „Czy mikropożyczka przeciwdziała wykluczeniu finansowemu? Społeczny wymiar działania instytucji finansowych”.

Wizyta delegacji Japońskich Funduszy Poręczeniowych.

W dniu 8 listopada 2012 r. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych gościło delegację przedstawicieli Japońskich Funduszy Poręczeniowych. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów oraz do zaprezentowania historii i dnia dzisiejszego funduszy poręczeniowych w Polsce. Japonia przywiązuje dużą uwagę do wzmocnienia sektora MSP, który przeżywa w ostatnim okresie regres, polegający na zmniejszaniu się liczby firm i spadku ilości nowo zakładanych przedsiębiorstw.

Obok działalności poręczeniowej, fundusze rozwijają działalność edukacyjną, szkoleniową i doradczą. Prowadzą spotkania mające na celu wymianę doświadczeń i przekazywania najlepszych doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.

Czytaj dalej Wizyta delegacji Japońskich Funduszy Poręczeniowych.

Zjazd Funduszy Poręczeniowych – Jachranka 2012

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Dziękuję za Waszą obecność i aktywny udział w dorocznym Zjeździe Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych.

Zakończony Zjazd był forum wymiany myśli,  poglądów i doświadczeń grona osób, które od wielu lat działa na rzecz rozwoju rodzimego biznesu, wspierając miro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak ważna jest nasza praca, każdy z nas przekonuje się niemal każdego dnia, podejmując decyzje i przejmując ryzyko towarzyszące kredytom i pożyczkom udzielanym przedsiębiorcom.

Rola Funduszy Poręczeniowych w polskiej gospodarce wzrasta z roku na rok. Jest to zasługa nie tylko wzrastających środków przeznaczanych na zabezpieczanie ryzyka, lecz przede wszystkim Kapitałowi – osobom tworzącym sektor poręczeniowy.

Kapitałem są Ludzie, którzy poświęcają swój czas i energię na budowanie nowoczesnego systemu poręczeniowego w Polsce.

Obecność takich osób jak Pana Prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza, Pani Prezes Bożeny Lublińskiej-Kasprzak i Pana Premiera Waldemara Pawlaka jest wyrazem uznania dla działań i pracy całego środowiska poręczeniowego.

Dziękuję jeszcze raz Ministerstwu Gospodarki, które wspiera działalność naszego Stowarzyszenia, również współfinansując różne obszary naszej aktywności.

dr Tomasz Bąkowski

Prezes Zarządu KSFP

 

  1. Jachranka 2012
  2. Zjazd_FPK_Jachranka_24_10
  3. Doświadczenia z europejskimi instytucjami_POLFUND B.Bartkowiak KSFP_24-10-2012
  4. Zjazd Jachranka MMK 10 2012
  5. Zjazd KSFP_Jachranka 24 25 10 2012_KPK CIP